דרושים
    מפת אתר
العربية   English

דרושים

 

במדור זה מתפרסמות המשרות הפנויות לאיוש.

 

בעת הגשת מענה יש להגיש את כל המסמכים המפורטים בפרטי המשרה.

מספר משרהמטהתיאור   קבצים   ת. פירסוםמטהאגף / יחידה   ת. א. להגשת מועמדותמטהסטאטוס   הקף משרהמטהאיש קשר – שםמטהאיש קשר – טלפוןמטהאיש קשר – כתובת דוארמטהאיש קשר – פקסמטה
1/2015ממונה רכש והתקשרויות בחשבות מכרז פומבי- ממונה רכש והתקשרויות בחשבות - 02284715
 בקשה למשרה פנויה חשב ועדת הבחירות המרכזית - 01758012
 בקשה למשרה פנויה - ממונה רכש והתקשרויות ועדת הבחירות המרכזית מודעה לעיתון 03188815
09-08-2015חשבות26-08-2015נבחר זוכהמלאה        
1/2016ממונה ביקורת פנים (מבקר/ת פנים) - המשרה מיועדת לבני האוכלוסיה הערבית, לרבות דרוזים וצ'רקסים מבקר פנים - מכרז.pdf
 מבקר פנים - טופס מועמדות.pdf
 mevakerpnim poster.pdf
07-02-2016לשכת המנהלת הכללית24-02-2016נבחר זוכהמלאה        
  מדריכים לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת פניה לגיוס מדריכים לכנסת ה 21 לאתר הוועדה .pdf
 טופס הגשת מועמדות למאגר מדריכים כנסת 20
29-05-2016הדרכה30-06-2016חלף מועד להגשת הצעותלפי שעות        
1/2017ראש אגף משאבי אנוש (הון אנושי) מודעה - ראש אגף משאבי אנוש
 שאלון למועמד למשרה פנויה
22-02-2017משאבי אנוש12-03-2017נבחר זוכהמלאה        
2/2017ראש אגף הדרכה (פיתוח הון אנושי) מודעה - ראש אגף הדרכה
 שאלון למועמד למשרה פנויה
22-02-2017הדרכה12-03-2017נבחר זוכהמלאה        
3/2017מאגר מראייני מועמדים לתפקיד מזכירי ועדות קלפי לבחירות לכנסת ה-21 מועמדים למאגר מראיינים ומפקחים לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת
  הגשת מועמדות  למאגר מראיין מועמדים לתפקיד מזכירי ועדות קלפי לבחירות לכנסת ה-21
07-09-2017משאבי אנוש02-11-2017חלף מועד להגשת הצעותמלאה     vadatb@knesset.gov.il  
4/2017מאגר מרכזי פיקוח ובקרה לבחירות לכנסת ה-21 מועמדים למאגר מראיינים ומפקחים לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת
 הגשת מועמדות למאגר מרכזי פיקוח ובקרה לבחירות לכנסת ה-21
07-09-2017משאבי אנוש02-11-2017חלף מועד להגשת הצעותמלאה     vadatb@knesset.gov.il  
5/2017מאגר עוזר בכיר לממונה משכורות לבחירות לכנסת ה-21 מודעה לעיתון - מאגר עובדים נובמבר 2017.pdf
 עוזר בכיר לממונה משכורת.pdf
 הגשת מועמדות למאגר עוזר בכיר לממונה משכורת לבחירות לכנסת ה-21
16-11-2017משאבי אנוש21-12-2017חלף מועד להגשת הצעותמלאה     vadatb@knesset.gov.il  
6/2017מאגר מרכזי משאבי אנוש לבחירות לכנסת ה-21 מודעה לעיתון - מאגר עובדים נובמבר 2017.pdf
 פרסום מרכז משאבי אנוש.pdf
 הגשת מועמדות למאגר מרכז משאבי אנוש לבחירות לכנסת ה-21
16-11-2017משאבי אנוש21-12-2017חלף מועד להגשת הצעותמלאה     vadatb@knesset.gov.il  
7/2017מאגר מרכזי קניינות לבחירות לכנסת ה-21 מודעה לעיתון - מאגר עובדים נובמבר 2017.pdf
 פרסום מרכז קניינות.pdf
 הגשת מועמדות למאגר מרכז קניינות לבחירות לכנסת ה-21
16-11-2017חשבות21-12-2017חלף מועד להגשת הצעותמלאה     vadatb@knesset.gov.il  
1/2018בכירה הליך פומבי לבחירת סגן מנהל אגף מערכות מידע וממונה סייבר בוועדת הבחירות המרכזית
 טופס הגשת מועמדות למשרת סגן מנהל אגף מערכות מידע וממונה סייבר
 מודעה לעיתון - סגן מנהל אגף מערכות מידע וסייבר
15-02-2018מערכות מידע וסייבר18-03-2018נבחר זוכהמלאה        
2/2018בכירה הליכי בחירה בוועדת איתור לשתי משרות של מנהלי/ות ועדות בחירות אזורית
 טופס הגשת מועמדות – מנהל ועדה אזורית איילון
 טופס הגשת מועמדות – מנהל ועדה אזורית ירושלים
 מודעה פרסום לעיתון
15-02-2018ועדה איזורית18-03-2018חלף מועד להגשת הצעותמלאה        
3-6-2018מאגר מרכזי משאבי אנוש לבחירות לכנסת ה-21 הליך תחרותי לבחירת סגני מנהלי ועדות אזוריות - ירושלים-אשקלון-איילון ועכו
 טופס הגשת מועמדות למשרת סגן מנהל ועדה אזורית אשקלון
 טופס הגשת מועמדות למשרת סגן מנהל ועדה אזורית ירושלים
 טופס הגשת מועמדות למשרת סגן מנהל ועדה אזורית איילון
 טופס הגשת מועמדות למשרת סגן מנהל ועדה אזורית עכו
 מודעה לעיתון - סגני מנהלי ועדות אזוריות
06-06-2018ועדה איזורית20-06-2018חלף מועד להגשת הצעותמלאה     vbhr@knesset.gov.il  
7/2018מאגר מרכזי משאבי אנוש לבחירות לכנסת ה-21 הארכת הליך - 7-2018 רכזת לשכה
 טופס הגשת מועמדות למאגר עובדים לתפקיד רכז/ת לשכה - 04474818
 מודעה לעיתון - הליכים פומביים לגיוס עובדים לתקופת הבחירות לכנסת ה-21 - 576523
 מרכז לשכה - הנוסח המלא וטפסי ההליך
 מודעה לעיתון
 הארכת מועד להגשת מועמדויות
16-08-2018משאבי אנוש31-12-2018חלף מועד להגשת הצעותמלאה     vbhr@knesset.gov.il  
9/2018מאגר מרכזי משאבי אנוש לבחירות לכנסת ה-21 מכרז מנהל גוש
 הנחיות למילוי טופס הגשת מועמדות - מנהל גוש
 טופס הגשת מועמדות למשרת מנהל גוש
 הצהרה בדבר מידע פלילי, פעילות מפלגתית ועבודה מאומצת
 מודעה לעיתון
06-06-2018ועדה איזורית20-06-2018חלף מועד להגשת הצעותמלאה     vbhr@knesset.gov.il