נתונים כלליים אודות הבחירות לכנסת ה-21
    מפת אתר
العربية   English

נתונים כלליים אודות הבחירות לכנסת ה-21

תקציב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21, לשנת הכספים 2019 | 283,000,000 ₪
מספר בעלי זכות בחירה | 6,339,729
מספר הקלפיות הרגילות ברחבי הארץ | 10,460
מספר הקלפיות בבתי-חולים | 190
מספר הקלפיות בבתי-סוהר ובתי-מעצר | 58
סה"כ קלפיות ברחבי הארץ | 10,720
מס' הקלפיות בנציגויות ישראל בחו"ל (תאריך ההצבעה בחו"ל - 28.3.2019) | 96
קלפיות נגישות מיוחדות למוגבלים בניידות ברחבי הארץ | 2,180
סה"כ קלפיות נגישות למוגבלים בניידות ברחבי הארץ | 3,938