מס' משרה
שם משרה
תאריך פרסום
מועד אחרון להגשת הצעה
סטטוס
אגף/יחידה
 23/2019
ממונה בטחון
19-02-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
בטחון
 
מועד עדכון אחרון
19-02-2019 19:00
דירוג
המח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 22-02-2019 12:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לתפקיד ממונה בטחון - 00886419
 הגשת מועמדות למשרת ממונה ביטחון
 22/2019
עוזר בכיר דוברות
11-02-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
דוברות והסברה
 
מועד עדכון אחרון
11-02-2019 08:00
דירוג
המח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 13-02-2019 16:00
מסמכים נלווים
 עוזר בכיר דוברות - 00699119
 טופס הגשת מועמדות למשרת עוזר בכיר דוברות - 00708219
 21/2019
מרכז בכיר משאבי אנוש (הארכת הליך)
06-02-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
מרכז מבצעי לוגיסטי
 
מועד עדכון אחרון
10-02-2019 17:00
דירוג
המח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 10-02-2019 10:00
מסמכים נלווים
 פרסום מרכז בכיר משאבי אנוש-שוהם - 00648919
 טופס הגשת מועמדות למשרת מרכז משאבי אנוש - 00420819
 18/2019
ממונה (ניהול פרויקטים ותפקידים מיוחדים)
06-02-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
לשכת המנהלת הכללית
 
מועד עדכון אחרון
06-02-2019 12:00
דירוג
המח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 10-02-2019 10:00
מסמכים נלווים
 ממונה (ניהול פרוייקטים ותפקידים מיוחדים) - 00322019
 הגשת מועמדות למשרת ממונה (ניהול פרויקטים ותפקידים מיוחדים)
 24/2018
מנהל/ת לשכת ראש אגף המרכז המבצעי הלוגיסטי (הארכת הליך)
29-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
מרכז מבצעי לוגיסטי
 
מועד עדכון אחרון
29-01-2019 12:00
דירוג
המח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 01-02-2019 16:00
מסמכים נלווים
 מנהל/ת לשכת ראש אגף המרכז המבצעי הלוגיסטי - 04475818
 טופס הגשת מועמדות למשרת מנהל/ת לשכת ראש אגף המרכז המבצעי הלוגיסטי - 04476618
 20/2019
רכז לשכה בועדות אזוריות רחובות ותל אביב
23-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה איזורית
 
מועד עדכון אחרון
23-01-2019 10:30
דירוג
המח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 25-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לבחירת רכזת לשכה רחובות ותל אביב - 00368919
 טפסים לתפקיד רכזת לשכה רחובות ותל אביב - 00160019
 08/2018
מרכז קניינות
16-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
מרכז מבצעי לוגיסטי
 
מועד עדכון אחרון
16-01-2019 10:30
דירוג
המח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 18-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 פרסום מכרז מרכז קניינות - הארכת הרשמה - 00254419
 טופס הגשת מועמדות למשרת מרכז קניינות - הארכת הרשמה - 00254719
 16/2019
רכז/ת לשכה שוהם
16-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
מרכז מבצעי לוגיסטי
 
מועד עדכון אחרון
16-01-2019 10:00
דירוג
המח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 18-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לבחירת רכזת לשכה ממ ל - 00234119
 טופס הגשת מועמדות לרכזת לשכה ממל - 00255019
 15/2019
רכז/ת לשכה יזרעאל
13-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית יזרעאל
 
מועד עדכון אחרון
13-01-2019 15:30
דירוג
המח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 16-01-2019 12:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לבחירת רכזת לשכה ביזרעאל - 00201219
 טופס הגשת מועמדות למשרת רכזת לשכה יזרעאל - 00160019
 14/2019
מנהלי גושים בירושלים ובבאר שבע
13-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית ירושלים
 
מועד עדכון אחרון
13-01-2019 15:00
דירוג
המח"ר
דרגה
41-43
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 15-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לבחירת מנהל גוש - 00189019
 טופס הגשת מועמדות למשרת מנהל גוש בוועדות האזוריות באר-שבע,ירושלים - 00189419
 13/2019
נהג/ת מקצועי/ת
13-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית יזרעאל
 
מועד עדכון אחרון
13-01-2019 12:30
דירוג
מנהלי
דרגה
15-17
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 15-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לבחירת נהג מקצועי יזרעאל - 00187919
 טופס הגשת מועמדות למשרת נהג מקצועי - 00188219
 12/2019
רכז/ת לשכה
10-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות האזורית קריות
 
מועד עדכון אחרון
10-01-2019 13:30
דירוג
המח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 14-01-2019 12:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לבחירת רכזת לשכה בקריות - 00178419
 טופס הגשת מועמדות למשרת רכזת לשכה קריות - 00160019
 11/2019
רכז/ת לשכה
10-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות האזורית צפת
 
מועד עדכון אחרון
10-01-2019 09:30
דירוג
המח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 14-01-2019 12:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לבחירת רכזת לשכה בצפת - 00162219
 טופס הגשת מועמדות לרכזת לשכה צפת - 03343818
 10/2019
רכז/ת לשכה
09-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת בחירות אזורית בעכו
 
מועד עדכון אחרון
09-01-2019 23:30
דירוג
המח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 13-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לבחירת רכזת לשכה בעכו - 00159719
 טופס הגשת מועמדות למשרת רכזת לשכה עכו - 00160019
 08/2019
עוזר בכיר להיסעי בוחרים
09-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
מרכז מבצעי לוגיסטי
 
מועד עדכון אחרון
09-01-2019 23:00
דירוג
המח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 14-01-2019 12:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לגיוס עוזר בכיר להיסעי בוחרים - 00143619
 טופס הגשת מועמדות למשרת עוזר בכיר להיסעי בוחרים - 00144019
 09/2019
מרכז גזברות ולוגיסטיקה
09-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית פתח תקווה
 
מועד עדכון אחרון
09-01-2019 14:00
דירוג
המח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 13-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 מרכז גזברות ולוגיסטיקה לוועדה אזורית פתח-תקוה - 00152919
 טופס הגשת מועמדות למשרת מרכז גזברות ולוגיסטיקה ועדה אזורית פתח-תקוה - 00154519
 07/2019
רכז/ת לשכה
09-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות האזורית בבאר שבע
 
מועד עדכון אחרון
09-01-2019 09:00
דירוג
המח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 11-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לבחירת רכזת לשכה בבאר שבע - 00144619
 טופס הגשת מועמדות למשרת רכזת לשכה בבאר שבע - 00144919
 06/2019
מנהל גוש
08-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית רחובות
 
מועד עדכון אחרון
08-01-2019 20:30
דירוג
המח"ר
דרגה
41-43
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 11-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי למשרת מנהל גוש ועדה אזורית רחובות - 00130219
 טופס הגשת מועמדות למשרת מנהל גוש בוועדה אזורית רחובות
 05/2019
מרכז גזברות ולוגיסטיקה
07-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדות אזוריות השרון (נתניה) ובאר שבע
 
מועד עדכון אחרון
07-01-2019 17:30
דירוג
המח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 10-01-2019 12:00
מסמכים נלווים
 הליך מרכז גזברות ולוגיסטיקה לועדה אזורית נתניה ובאר שבע - 04483618
 הגשת מועמדות למשרת מרכז גזברות ולוגיסטיקה ועדות האזוריות נתניה ובאר שבע - 03370618
 22/2018
מרכז ניו מדיה
06-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
דוברות והסברה
 
מועד עדכון אחרון
06-01-2019 22:30
דירוג
המח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 08-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 מרכז ניו מדיה - 04539218
 טופס הגשת מועמדות למשרת מרכז ניו מדיה
 04/2019
ראש אגף תכנון, ארגון ובקרה
06-01-2019
  בשעה  
נבחר זוכה
תכנון, ארגון ובקרה
 
מועד עדכון אחרון
06-01-2019 14:00
דירוג
המח"ר
דרגה
44-46
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 08-01-2019 16:00
מסמכים נלווים
 נוסח מלא של ראש אגף תכנון, ארגון ובקרה - 00074519
 טופס הגשת מועמדות למשרת ראש אגף תכנון, ארגון ובקרה
 03/2019
מרכז גרפיקה דינאמית
03-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
תכנון ובקרה
 
מועד עדכון אחרון
03-01-2019 15:30
דירוג
המח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 08-01-2019 12:00
מסמכים נלווים
 מרכז גרפיקה דינמית - 00050019
 טופס הגשת מועמדות למשרת מרכז גרפיקה דינאמית
 02/2019
סגן קצין בטחון
02-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
בטחון
 
מועד עדכון אחרון
02-01-2019 12:00
דירוג
המח"ר
דרגה
43-45
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 07-01-2019 12:00
מסמכים נלווים
 סגן קצין בטחון - 00030119
 טופס הגשת מועמדות למשרת סגן קצין בטחון - 00029719
 01/2019
מרכז בכיר משאבי אנוש
02-01-2019
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
משאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
02-01-2019 09:30
דירוג
המח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 06-01-2019 12:00
מסמכים נלווים
 מרכז בכיר משאבי אנוש - 00007219
 טופס הגשת מועמדות למשרת מרכז משאבי אנוש
 27/2018
עוזר בכיר ליועץ המשפטי
30-12-2018
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
לשכה משפטית
 
מועד עדכון אחרון
30-12-2018 23:00
דירוג
משפטנים
דרגה
א1-א3
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 02-01-2019 12:00
מסמכים נלווים
 עוזר בכיר ליועץ המשפטי - 04791118
 טופס הגשת מועמדות למשרת עוזר בכיר ליועץ המשפטי
 28/2018
ממונה ייעוץ משפטי
30-12-2018
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
לשכה משפטית
 
מועד עדכון אחרון
30-12-2018 23:00
דירוג
משפטנים
דרגה
א2-א4
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 02-01-2019 12:00
מסמכים נלווים
 ממונה ייעוץ משפטי - 04793818
 טופס הגשת מועמדות למשרת ממונה ייעוץ משפטי
 17/2018
מרכז מלאי ומצאי
17-12-2018
  בשעה  
נבחר זוכה
משאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
17-12-2018 01:00
דירוג
מנהלי
דרגה
18-20
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 31-12-2018 23:55
מסמכים נלווים
 מכרז מרכז מלאי ומצאי - 04404718
 טופס הגשת מועמדות למשרת מרכז מלאי ומצאי
 מודעה לעיתון - הליכים פומביים לגיוס עובדים לתקופת הבחירות לכנסת ה-21 - 576523
 18/2018
עוזר ראשי לממונה על הדפסות
17-12-2018
  בשעה  
נבחר זוכה
משאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
17-12-2018 01:00
דירוג
המח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 31-12-2018 23:55
מסמכים נלווים
 נוסח מלא לתפקיד עוזר ראשי לממונה הדפסות - 04427218
 טופס הגשת מועמדות למשרת עוזר ראשי לממונה הדפסות
 מודעה לעיתון - הליכים פומביים לגיוס עובדים לתקופת הבחירות לכנסת ה-21 - 576523
 19/2018
עובד מחסן
17-12-2018
  בשעה  
נבחר זוכה
משאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
17-12-2018 01:00
דירוג
מנהלי
דרגה
15-17
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 31-12-2018 23:55
מסמכים נלווים
 מכרז עובד מחסן - 04409218
 טופס הגשת מועמדות למשרת עובד מחסן
 מודעה לעיתון - הליכים פומביים לגיוס עובדים לתקופת הבחירות לכנסת ה-21 - 576523
 20/2018
עוזר ראשי לממונה דיור ותקשורת
17-12-2018
  בשעה  
נבחר זוכה
משאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
17-12-2018 01:00
דירוג
המח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 31-12-2018 23:55
מסמכים נלווים
 עוזר ראשי לממונה דיור ותקשורת - 04428618
 טופס הגשת מועמדות למשרת עוזר ראשי לממונה דיור ותקשורת
 מודעה לעיתון - הליכים פומביים לגיוס עובדים לתקופת הבחירות לכנסת ה-21 - 576523
 21/2018
נהג מקצועי
17-12-2018
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
משאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
17-12-2018 01:00
דירוג
מנהלי
דרגה
15-17
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 31-12-2018 23:55
מסמכים נלווים
 מכרז נהג מקצועי - 04432618
 טופס הגשת מועמדות למשרת נהג/ת מקצועי/ת
 מודעה לעיתון - הליכים פומביים לגיוס עובדים לתקופת הבחירות לכנסת ה-21 - 576523
 23/2018
ממונה הצבעות בנציגויות ישראל בחו"ל
17-12-2018
  בשעה  
נבחר זוכה
משאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
17-12-2018 01:00
דירוג
המח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 31-12-2018 23:55
מסמכים נלווים
 ממונה על ההצבעות בנציגויות ישראל בחו ל - 04435718
 טופס הגשת מועמדות למשרת ממונה על ההצבעות בנציגויות ישראל בחו"ל
 מודעה לעיתון - הליכים פומביים לגיוס עובדים לתקופת הבחירות לכנסת ה-21 - 576523
 25/2018
ממונה היסעים
17-12-2018
  בשעה  
נבחר זוכה
משאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
17-12-2018 01:00
דירוג
המח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 31-12-2018 23:55
מסמכים נלווים
 נוסח מלא לתפקיד ממונה היסעים - 04526318
 הגשת מועמדות למשרת ממונה היסעים - 04428318
 מודעה לעיתון - הליכים פומביים לגיוס עובדים לתקופת הבחירות לכנסת ה-21 - 576523
 26/2018
מרכז הדרכה בוועדות האזוריות יזרעאל והשרון (נתניה)
17-12-2018
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
משאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
17-12-2018 01:00
דירוג
המח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 31-12-2018 23:55
מסמכים נלווים
 מרכז הדרכה בוועדות האזוריות יזרעאל והשרון - 04546018
 טופס הגשת מועמדות למשרת מרכז הדרכה ועדות האזוריות יזרעאל והשרון - 03370618
 מודעה לעיתון - הליכים פומביים לגיוס עובדים לתקופת הבחירות לכנסת ה-21 - 576523
 7/2018
מרכז לשכה
16-08-2018
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
משאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
17-12-2018 00:00
דירוג
המח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 31-12-2018 23:55
מסמכים נלווים
 הארכת הליך - 7-2018 רכזת לשכה
 טופס הגשת מועמדות למאגר עובדים לתפקיד רכז/ת לשכה - 04474818
 מודעה לעיתון - הליכים פומביים לגיוס עובדים לתקופת הבחירות לכנסת ה-21 - 576523
 מרכז לשכה - הנוסח המלא וטפסי ההליך
 מודעה לעיתון
 הארכת מועד להגשת מועמדויות
 12/2018
מרכז טכנולוגי למערכת שיבוץ נציגי סיעות
16-08-2018
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
משאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
17-12-2018 00:00
דירוג
המח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 31-12-2018 23:55
מסמכים נלווים
 הארכת הליך 12-2018 - מרכז טכנולוגי למערכת שיבוץ נציגי סיעות
 טופס הגשת מועמדות למשרת מרכז טכנולוגי למערכת שיבוץ חברי סיעה
 מודעה לעיתון - הליכים פומביים לגיוס עובדים לתקופת הבחירות לכנסת ה-21 - 576523
 הארכת מועד להגשת מועמדויות
 מרכז טכנולוגי למערכת שיבוץ נציגי סיעות - הנוסח המלא וטפסי ההליך
 מודעה לעיתון
 11/2018
מרכז תקשוב ותשתיות
16-08-2018
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
משאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
11-10-2018 21:00
דירוג
המח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 28-10-2018 23:55
מסמכים נלווים
 מרכז תקשוב ותשתיות - הנוסח המלא וטפסי ההליך
 מודעה לעיתון
 הארכת מועד להגשת מועמדויות
 13/2018
מרכז בכיר גיוס מזכירים
16-08-2018
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
משאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
11-10-2018 21:00
דירוג
המח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 28-10-2018 23:55
מסמכים נלווים
 מרכז בכיר גיוס מזכירים - הנוסח המלא וטפסי ההליך
 מודעה לעיתון
 הארכת מועד להגשת מועמדויות
 14/2018
מרכז בכיר גיוס עובדים
16-08-2018
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
משאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
11-10-2018 21:00
דירוג
המח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 28-10-2018 23:55
מסמכים נלווים
 מרכז בכיר גיוס עובדים - הנוסח המלא וטפסי ההליך
 מודעה לעיתון
 הארכת מועד להגשת מועמדויות
 15/2018
מרכז הדרכה
16-08-2018
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
משאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
11-10-2018 21:00
דירוג
המח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 28-10-2018 23:55
מסמכים נלווים
 מרכז הדרכה - הנוסח המלא וטפסי ההליך
 מודעה לעיתון
 הארכת מועד להגשת מועמדויות
 10/2018
מאתר/ת מקומות קלפי
12-08-2018
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
קלפיות
 
מועד עדכון אחרון
11-08-2018 23:00
דירוג
המח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 04-09-2018 23:55
מסמכים נלווים
 מאתר מקומות קלפי - הנוסח המלא
 טופס הגשת מועמדות למשרת מאתר מקומות קלפי
 מאתר מקומות קלפי - מודעה לעיתון
 9/2018
מנהל/ת גוש לועדות האיזוריות
06-06-2018
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה איזורית
 
מועד עדכון אחרון
05-06-2018 22:10
דירוג
המח"ר
דרגה
41-43
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 20-06-2018 12:00
מסמכים נלווים
 מכרז מנהל גוש
 הנחיות למילוי טופס הגשת מועמדות - מנהל גוש
 טופס הגשת מועמדות למשרת מנהל גוש
 הצהרה בדבר מידע פלילי, פעילות מפלגתית ועבודה מאומצת
 מודעה לעיתון
 3-6-2018
סגני מנהלי ועדות אזוריות - ירושלים, אשקלון, איילון ועכו
06-06-2018
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה איזורית
 
מועד עדכון אחרון
05-06-2018 20:00
דירוג
המח"ר
דרגה
43-45
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 20-06-2018 12:00
מסמכים נלווים
 הליך תחרותי לבחירת סגני מנהלי ועדות אזוריות - ירושלים-אשקלון-איילון ועכו
 טופס הגשת מועמדות למשרת סגן מנהל ועדה אזורית אשקלון
 טופס הגשת מועמדות למשרת סגן מנהל ועדה אזורית ירושלים
 טופס הגשת מועמדות למשרת סגן מנהל ועדה אזורית איילון
 טופס הגשת מועמדות למשרת סגן מנהל ועדה אזורית עכו
 מודעה לעיתון - סגני מנהלי ועדות אזוריות
 2/2018
ועדת איתור 2/2018 – מנהל ועדה אזורית ירושלים ומנהל ועדה אזורית איילון
15-02-2018
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה איזורית
 
מועד עדכון אחרון
16-02-2018 00:00
דירוג
המח"ר
דרגה
44-46
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:  
 • פקס:
מועד אחרון להעברת שאלות: 18-03-2018 12:00
מסמכים נלווים
 הליכי בחירה בוועדת איתור לשתי משרות של מנהלי/ות ועדות בחירות אזורית
 טופס הגשת מועמדות – מנהל ועדה אזורית איילון
 טופס הגשת מועמדות – מנהל ועדה אזורית ירושלים
 מודעה פרסום לעיתון
 1/2018
מכרז פומבי 1/2018 – סגן מנהל אגף מערכות מידע וממונה סייבר
15-02-2018
  בשעה  
נבחר זוכה
מערכות מידע וסייבר
 
מועד עדכון אחרון
15-02-2018 22:00
דירוג
מח"ר
דרגה
43-45
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון:
 • דוא"ל:  
 • פקס:
מועד אחרון להעברת שאלות: 18-03-2018 12:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לבחירת סגן מנהל אגף מערכות מידע וממונה סייבר בוועדת הבחירות המרכזית
 טופס הגשת מועמדות למשרת סגן מנהל אגף מערכות מידע וממונה סייבר
 מודעה לעיתון - סגן מנהל אגף מערכות מידע וסייבר
 5/2017
מאגר עוזר בכיר לממונה משכורות לבחירות לכנסת ה-21
16-11-2017
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
משאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
16-11-2017 10:00
דירוג
מח"ר/מנהלי
דרגה
42-41 מח"ר/ 21-20 מינהלי
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 21-12-2017 12:00
מסמכים נלווים
 מודעה לעיתון - מאגר עובדים נובמבר 2017.pdf
 עוזר בכיר לממונה משכורת.pdf
 הגשת מועמדות למאגר עוזר בכיר לממונה משכורת לבחירות לכנסת ה-21
 6/2017
מאגר מרכז משאבי אנוש לבחירות לכנסת ה-21
16-11-2017
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
משאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
16-11-2017 10:00
דירוג
מח"ר/מינהלי
דרגה
41-42 מח"ר/20-21 מינהלי
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 21-12-2017 13:00
מסמכים נלווים
 מודעה לעיתון - מאגר עובדים נובמבר 2017.pdf
 פרסום מרכז משאבי אנוש.pdf
 הגשת מועמדות למאגר מרכז משאבי אנוש לבחירות לכנסת ה-21
 7/2017
מאגר מרכז קניינות לבחירות לכנסת ה-21
16-11-2017
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
חשבות
 
מועד עדכון אחרון
16-11-2017 10:00
דירוג
מח"רי/ מינהלי
דרגה
41-42 מח"ר/20-21 מינהלי
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 21-12-2017 12:00
מסמכים נלווים
 מודעה לעיתון - מאגר עובדים נובמבר 2017.pdf
 פרסום מרכז קניינות.pdf
 הגשת מועמדות למאגר מרכז קניינות לבחירות לכנסת ה-21
 3/2017
הגשת מועמדות למאגר מראיין מועמדים לתפקיד מזכירי ועדות קלפי לבחירות לכנסת ה-21
07-09-2017
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
משאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
07-09-2017 09:00
דירוג
.
דרגה
.
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 02-11-2017 17:00
מסמכים נלווים
 מועמדים למאגר מראיינים ומפקחים לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת
 הגשת מועמדות למאגר מראיין מועמדים לתפקיד מזכירי ועדות קלפי לבחירות לכנסת ה-21
 4/2017
מאגר מרכזי פיקוח ובקרה לבחירות לכנסת ה-21
07-09-2017
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
משאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
07-09-2017 09:00
דירוג
.
דרגה
.
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 02-11-2017 17:00
מסמכים נלווים
 מועמדים למאגר מראיינים ומפקחים לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת
 הגשת מועמדות למאגר מרכזי פיקוח ובקרה לבחירות לכנסת ה-21
לא נמצאו תוצאות לחיפוש שביצעת